ஆல்ஃபா தியான வகுப்புகள் பற்றிய தகவல்

ஆல்ஃபா தியான வகுப்புகள் பற்றிய தகவல்

===================================

Alpha ad EngThere will be an Alpha Meditation class in Bangalore
On Sunday the 28th Aug 2016
From 10 am to 02 pm
Venue: Shriram Spurthi Apartment
Party Hall, Near CMIT College
Brookfield, Bangalore

Contact Mr Prem Kumar (between 07 pm to 09 pm)
At 09916465648

Alpha Ad Tamilவரும் ஆகஸ்ட 07 ஞாயிறன்று வேலூரில் ஆல்ஃபா வகுப்பு கீழ்க்கண்ட முகவரியில் நடக்க இருக்கிறது. கலந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள்
திருமதி ரேகா அவர்களை
9585377745
என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு வி பரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
GREENWAY NATURAL LIFESTYLE TRAINING
55, EAST MAIN ROAD
MANDAPAM STOP
GANDHI NAGAR KATPADI,
VELLORE
அன்புடன்
நாகூர் ரூமி

Posted in Information / தகவல் | 4 Comments