அபூதாலிப் நரகவாதியா?

ஆய்வுத்தொகுப்பு – 1 அப்துல் ரஸாக் வெளியீடு: இலங்கை அஹ்லுல் பைத் நிலையம், இல. 410, காலி வீதி, கொழும்பு – 03 அபூதாலிப் நரகவாதியா? இந்தக் கேள்வியே என்னை நடுங்க வைக்கிறது. ஒருவரை சொர்க்கவாதி அல்லது நரகவாதி என்று தீர்ப்பு சொல்வதற்கு நமக்கு என்ன அருகதை உள்ளது? நாம் எந்த ‘வாதி’யாகப் போகிறோம் என்றே தெரியாதபோது அடுத்தவரைப் பற்றி இப்படி நினைப்பதோ பேசுவதோ சரியாகுமா? இதுபோன்ற கேள்விகள் என் மனதில் உழன்றுகொண்டிருந்தாலும், அபூதாலிப் அவர்களை நரகவாதி …

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: