நபிமொழிகளின் உளவியல் –1

அறிமுகம் மனிதர்கள் உடலுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை உள்ளத்துக்குக் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் மனித மனம்தான் எல்லாவற்றையும்விட முக்கியமானது. எல்லாப் பிரச்சனைகளுக்கும் மனமே மூல காரணமாக உள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் ’டொனால்டு ட்ரம்ப்’ என்றுகூட சொல்லத்தெரியாமல் ஒரு துணைக்கண்டத்தின் பிரதமர் பெருங்கூட்டத்தின்முன் தவறாக அப்பெயரை ’டோலான் ட்ரம்ப்’ என்று வெட்கமில்லாமல் கேவலமாக உச்சரிக்கிறார் எனில் தவறு அவரைத் தேர்ந்தெடுத்த நாட்டின் பைத்தியக்கார மனநிலையில் உள்ளது. உளவியல்ரீதியாக அந்த நாடு நோயுற்றுள்ளது என்பதற்கான அடையாளம் அது. எல்லா விளைவுகளையும் உளவியலே தீர்மானிக்கிறது. …

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: